TRIỂN LÃM SÁCH, BÁO - TẠP CHÍ MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022

Thư Viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM tổ chức:
Triển lãm sách, báo - tạp chí: 
“MỪNG XUÂN NHÂM DẦN
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH NĂM 2022”

Thời gian: Từ ngày 18/01/2022 đến 20/02/2022
Địa điểm: Tiền sảnh – Trực tuyến
Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham dự.

THƯ VIỆN KHTH
 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806