TRIỂN LÃM NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ I - NĂM 2022

Nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I năm 2022 , Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM tổ chức triển lãm tài liệu tại phòng Đọc của Thư viện.

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I năm 2022 là ngày tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. 

Với hơn 100 tài liệu được trưng bày về nhiều chủ đề khác nhau như : luật sở hữu trí tuệ và nghiệp vụ xuất bản, các tác giả nổi tiếng, các tác phẩm nổi tiếng,... Triển lãm hy vọng sẽ đem lại ý nghĩa thiết thực và góp phần phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các cơ quan, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.  

Thời gian: Từ 19/04/2022 đến 24/04/2022
Địa điểm: Phòng Đọc Tổng Hợp.
Trân trọng kính mời quý bạn đọc tham dự.

Một số hình ảnh của triển lãm:

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806