TRIỂN LÃM KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2021), Thư viện KHTH TPHCM tổ chức triển lãm tài liệu theo hình thức trực tuyến.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta là  bước ngoặt to lớn và là mốc son tiếp nối trang sử hào hùng của dân tộc. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Ngày 2/9/2945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam mới là một trong những thắng lợi nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và công lao to lớn của Bác Hồ. Công lao trời biển của Bác Hồ đối với cách mạng nước ta nói chung và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám nói riêng, luôn trường tồn cùng lịch sử dân tộc, sống mãi trong lòng nhân dân ta, đã, đang và sẽ là những chỉ dẫn quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay.

Triển lãm trực tuyến sẽ giới thiệu đến công chúng các bộ sưu tập theo chủ đề, bao gồm hình ảnh, sách báo, … Các tài liệu được giới thiệu dưới dạng toàn văn, giới thiệu tóm tắt, thông tin thư mục về các chủ đề: lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử. Đặc biệt khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 76 năm xây dựng, bảo vệ, và phát triển đất nước.

Bộ sưu tập các tư liệu được giới thiệu trong triển lãm sẽ mang đến cho bạn đọc những hiểu biết sâu sắc về tầm vóc của cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, chúng ta càng biết ơn sâu sắc  đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập dân tộc.

Thư viện KHTH TPHCM trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi.

Bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ: https://trienlam.thuvientphcm.gov.vn/ để theo dõi triển lãm.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806