TRIỂN LÃM KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2023)


Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Thư viện Khoa Học Tổng Hợp TP.HCM tổ chức một đợt triển lãm nhằm giới thiệu đến độc giả các tài liệu được thư viện lưu trữ phục vụ về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 18/05/2023 đến ngày 24/05/2023, với hơn 100 tài liệu được chọn lọc trưng bày theo hai chủ đề chính: “ Chủ tịch Hồ Chí Minh -  Sáng mãi tên Người”  và “ Chủ tịch Hồ Chí Minh -  Danh nhân Văn hóa”

Triển lãm cung cấp các nội dung giúp bạn đọc có thêm nhiều tư liệu để hiểu rõ hơn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thời niên thiếu đến quá trình tìm đường cứu nước, giành độc lập dân tộc, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với mong muốn góp một phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh của triển lãm:


 

 

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị