TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SƯU TẦM, SỐ HÓA TÀI LIỆU HÁN NÔM TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ số lượng tài liệu đã thống kê, khảo sát, điều tra tại các di tích, gia đình, dòng họ trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên. Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thư viện tỉnh Hưng Yên, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức Đoàn cán bộ tiến hành số hóa nguồn tài liệu Hán Nôm từ ngày 28/9/2020 đến ngày 10/10/2020

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806