Triển khai công tác số hóa tại Huế

Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện chương trình sưu tầm và số hóa tài liệu Hán nôm tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 01/07/2020 đến ngày 25/07/2020

Thư viện KHTH

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806