Thứ bảy, 03 Tháng sáu, 2023
  • CUỘC THI “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI LẦN 2 NĂM 2023 2023-05-08 08:00:00 - 2023-06-29 17:00:00 Địa điểm : Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Thư viện Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM phối hợp với Thư viện Tỉnh Đồng Tháp, Thư viện Công an TP. HCM và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM triển khai cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim tôi” (lần 2) năm 2023.
    CUỘC THI “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI LẦN 2 NĂM 2023

Hotline hỗ trợ
0909.895.806