Thứ ba, 21 Tháng ba, 2023
  • TRIỂN LÃM CHÀO MỪNG "NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC". 2023-03-16 08:00:00 - 2023-03-23 17:00:00 Địa điểm : Phòng Đọc Tổng Hợp. Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03/2023, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM tổ chức trưng bày triển lãm tài liệu tại phòng Đọc của Thư viện
    TRIỂN LÃM CHÀO MỪNG

Hotline hỗ trợ
0909.895.806