Chủ nhật, 24 Tháng chín, 2023
  • TRIỂN LÃM "HỒ CHÍ MINH - NHÀ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI" 2023-09-18 08:00:00 - 2023-09-28 17:00:00 Địa điểm : Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn của thời đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh bao quát nhiều phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, xã hội…Tư tưởng đạo đức lớn lao Hồ Chí Minh được bộc lộ sinh động không chỉ qua cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại mà đồng thời thể hiện những quan niệm qua nhiều văn kiện trong hệ tư tưởng phong phu...
    TRIỂN LÃM

Hotline hỗ trợ
0909.895.806