Tổng mục lục

Tổng mục lục

    Tổng mục lục là cơ sở dữ liệu về nhan đề các bài viết trên báo, tạp chí xuất bản trước và sau năm 1975 hiện thư viện đang sở hữu.

  • Trước năm 1975 như: Phụ nữ tân văn; Văn hóa nguyệt san; Văn đàn; Tập san Sử địa, Trung Bắc chủ nhật…
  • Sau năm 1975: Nghiên cứu lịch sử; Tạp chí Văn học; Xưa và nay; Văn học nước ngoài; Nhà văn…

    Giúp người dùng tin xác định nhan đề tài liệu cần tìm một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả thông qua các dấu hiệu tìm kiếm: từ khóa, chủ đề, nhan đề, tác giả, nhà xuất bản,v.v…

Hotline hỗ trợ
0909.895.806