KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN BỘ TIÊU ĐỀ CHỦ ĐỀ CỦA THƯ VIỆN QUỐC HỘI MỸ

Ngày 08/12/2009 , tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Lớp tập huấn về hệ thống Tiêu đề chủ đề của Thư viện Quốc Hội Mỹ (Library of Congress Subject Headings) đã được khai giảng. Đây là lớp tập huấn phối hợp giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam, và Hội Hỗ trợ Thư viện và Giáo dục Việt Nam (LEAF-VN ), Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

     Lớp học có 91 học viên, bao gồm cán bộ thư viện từ các thư viện công cộng, các Thư viện chuyên ngành, và các thư viện khối trường đại học từ Đà Nẵng trở vào phía Nam, được hướng dẫn trực tiếp bởi giảng viên Phạm Thị Lệ Hương, chuyên gia thư viện vủa Hội LEAF-VN.
     Mục đích của lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức khái quát về Khung tiêu đề chủ đề của Thư viện Quốc hội Mỹ (LCSH), đồng thời giúp các cán bộ thư viện Việt nam làm quen với cấu trúc và sử dụng tiêu đề chủ đề, nhằm đóng góp thêm vào việc xây dựng khung tiêu đề chủ đề của Việt Nam sau này.
    Lớp học sẽ diễn ra đến hết ngày 10/12/2009

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806