Triển lãm tài liệu chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tổ chức triển lãm giới thiệu đến độc giả các tài liệu được thư viện lưu trữ phục vụ về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm được tổ chức phục vụ tại phòng Đọc, với hơn 100 nhan đề được trưng bày thành hai phần: 
Phần một “Tư tưởng-phong cách –đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, với những câu chuyện cảm động về tư tưởng và tình cảm của Bác đối với đất nước, dân tộc, trong đó có nhiều tài liệu của Bác để lại cho dân tộc Việt Nam, thể hiện phong cách sống, quan điểm, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Người. 

Phần hai có chủ đề “ Danh nhân Hồ Chí Minh cuộc đời và những sự kiện”giới thiệu về các hoạt động nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ thuở niên thiếu đến lúc ra nước ngoài tìm con đường cứu nước, sáng lập và rèn luyện Đảng ta khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thư viện cũng giới thiệu các nội dung trực tuyến giúp bạn đọc có thể tìm hiểu thêm những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây:
https://vanhoadoc.thuvientphcm.gov.vn/hinh-anh-chu-tich-ho-chi-minh?page=1

http://vanhoadoc.thuvientphcm.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh

Một số hình ảnh về triển lãm:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806