TRIỂN KHAI SƯU TẦM, SỐ HÓA, PHỤC CHẾ TÀI LIỆU HÁN NÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2020

Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc – trong đó có vốn tài liệu Hán Nôm, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
Trong hơn 10 năm qua (từ năm 2009), Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế và Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai chương trình Sưu tầm, số hóa và phát huy tài liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mục đích chương trình:
-    Giúp người dân địa phương chú trọng bảo quản vốn tài liệu Hán Nôm được lưu trữ của gia đình, dòng họ.
-    Ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo quản, lưu trữ vốn tài liệu lâu dài.
-    Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào công tác bảo quản, phát huy giá trị di sản Hán Nôm phục vụ nghiên cứu.
Năm 2020, tiếp tục thực hiện kế hoạch Sưu tầm, số hóa, bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị tư liệu Hán Nôm trên địa bàn Thừa Thiên Huế giai đoạn năm 2020 – 2024 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là năm thứ 12 hai thư viện phối hợp thực hiện chương trình này tại Huế từ ngày 01.7 đến hết ngày 25.7.2020.
Sáng ngày 02.7.2020 đoàn công tác thực hiện số hóa tại Làng Võng Trì, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang với các hoạt động: 
-    Lễ Khai mở hòm bộ sắc phong của Làng.
-    Dịch, tóm tắt phân loại tài liệu của làng và các dòng họ.
-    Số hóa tại chỗ.
-    Bảo quản: làm phẳng, vệ sinh, bồi nền cho các tài liệu bị nhăn hoặc hư hỏng.
Một vài hình ảnh hoạt động:


Lễ rước sắc của làng


Dịch sắc phong cho đại diện các gia đình dòng họ


Công tác số hóa tài liệu


Làm phẳng tài liệu


Bồi nền sắc phong bị rách nhiều

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806