TỔNG LÃNH SỰ ẤN ĐỘ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH

Chiều ngày 22.12.2020, tại văn phòng làm việc, Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh – ông Bùi Xuân Đức đã tiếp ngài Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Tp. Hồ Chí Minh đến chào xã giao và trao đổi một số vấn đề hợp tác.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vốn có mối quan hệ từ rất lâu thông qua nhiều chương trình hợp tác từ những năm 1990 đến nay như đào tạo ngắn hạn Tiếng Anh, Tin học và trao đổi văn hóa, triển lãm, nói chuyện chuyên đề...

Tiến sĩ Madan Mohan Sethi rất ấn tượng với những hoạt động phục vụ bạn đọc tại Thư viện, và bày tỏ mong muốn thực hiện nhiều chương trình hợp tác về văn hóa, giáo dục với Thư viện Khoa học Tổng hợp như trao đổi tài liệu, hội thảo trực tuyến về nghề thư viện và các chương trình nhằm khuyến khích phát triển văn hóa đọc.

Hai bên hy vọng sẽ có thời gian gặp gỡ thường xuyên để thúc đẩy thực hiện các chương trình này.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806