Thư viện Khoa học Tổng hợp tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Bạn đọc nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang khi đến đọc sách tại các phòng đọc của thư viện

Phòng đọc Doanh nhân

 

Bạn đọc tại phòng Đọc 1

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806