CHUYÊN ĐỀ: "TÌNH HÌNH THỜI SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ"

Thời sự trong nước và quốc tế năm 2020 có nhiều biến động, đặc biệt là vấn đề dịch bệnh, thiên tai gây hậu quả nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu và đang đe dọa cuộc sống của người dân trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Để có một cái nhìn tổng thể, nhận thức và hành động  đúng đắn trong bối cảnh hiện nay, Thư viện KHTH TP. HCM đã tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề: “Tình hình thời sự trong nước và quốc tế” phục vụ bạn đọc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thư viện vào lúc 14 giờ ngày 25/11/2020.
 

Tại buổi nói chuyện, Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, Trưởng bộ môn Chính trị Quốc tế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) - ĐH KHXH & Nhân văn TP. HCM đã truyền đạt lôi cuốn và ngắn gọn về các thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế năm 2020: dịch bệnh, môi trường, kinh tế, thương mại, công nghệ... đang ảnh hưởng đến các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam và dự báo tình hình thời gian tới. Buổi nói chuyện chuyên đề đã thu hút đông đảo bạn đọc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thư viện cùng tham dự.
 

Một số hình ảnh của buổi nói chuyện chuyên đề:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806