CHƯƠNG TRÌNH SƯU TẦM, SỐ HÓA TÀI LIỆU VỀ VĂN HÓA CHĂM TẠI TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Sở Văn hóa và Thể thao Tp. Hồ Chí Minh, năm nay là năm thứ hai các đơn vị gồm Thư viện tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh cùng phối hợp triển khai công tác sưu tầm số hóa tài liệu Văn hóa Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hoạt động điền dã được thực hiện từ tháng 1/2022 đến tháng 03/2022 bởi Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm và Thư viện tỉnh Ninh Thuận. Tiếp đó, công việc số hóa được triển khai từ ngày 27/03/2022 đến hết ngày 08/04/2022, với kết quả cụ thể như sau:

- Tài liệu của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm, gồm: Lá buông: 13 quyển (746 trang); Giấy dó, giấy Tàu: 48 quyển (2.722 trang).

- Tài liệu của ông Quảng Văn Đại (thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước): Giấy dó, giấy Tàu: 42 quyển (2.234 trang).

Được biết chương trình hợp tác giữa ba đơn vị sẽ được tiếp tục với các hoạt động Hội thảo, triển lãm và xuất bản ấn phẩm nghiên cứu trong thời gian tới.

Một vài hình ảnh về hoạt động:

Kiểm tra tài liệu trước khi số hóa

Đánh giá, phân loại tài liệu

Số hóa tài liệu với máy scan chuyên dụng

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806