TRIỂN LÃM "NGÀY SÁCH & VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 2 - NĂM 2023 VÀ KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975-08/05/2023)"

Hưởng ứng các hoạt động sôi nổi trên cả nước hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai - năm 2023 và Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải Phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2023). Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM tiến hành tổ chức một đợt triển lãm tài liệu tại Tiền Sảnh của Thư viện từ 19/04/2023 – 08/05/2023.

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 là ngày tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Nhân dịp này Triển lãm sẽ trưng bày nhiều tài liệu với các chủ đề khác nhau như: Luật sở hữu trí tuệ và nghiệp vụ xuất bản; Tác giả, tác phẩm nổi tiếng, Kỹ năng đọc,…

Đồng thời triển lãm còn trưng bày các tài liệu về: Văn kiện - đường lối lãnh đạo của Đảng; Gương sáng các anh hùng; Những vị tướng tài ba; Ngày toàn thắng;  Kháng chiến chống Mỹ. Nguồn tư liệu này sẽ giúp bạn đọc đến xem nắm bắt sâu sắc hơn về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ôn lại những sự kiện oanh liệt đại thắng mùa xuân giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, biết ơn và ghi nhớ trong trận chiến ác liệt ấy đã có biết bao vị tướng tài ba, anh hùng đã cống hiến trí tuệ và xương máu của mình góp phần mang lại chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Hướng tới chủ đề: "Mỗi người dân là một Đại sứ Văn hóa đọc”, đợt triển lãm chào mừng ngày sách Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai - năm 2023 và Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải Phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2023) với nguồn tài liệu phong phú, đa dạng hy vọng sẽ giúp bạn đọc đến xem có cơ hội tìm hiểu, tham khảo thêm nhiều thông tin, tư liệu nâng cao tri thức và kinh nghiệm sống.

Một số hình ảnh của triển lãm:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị