TRIỂN LÃM "HỒ CHÍ MINH - CHÂN DUNG VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI"

         Ngày 15/11/2023 đến 30/11/2023, tại Không gian Triển lãm - Trưng bày, Thư viện Khoa Học Tổng Hợp TP.HCM tiếp tục tổ chức một đợt triển lãm tài liệu, hình ảnh về chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "HỒ CHÍ MINH - CHÂN DUNG VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI” nhằm giới thiệu đến độc giả các tài liệu được thư viện lưu trữ phục vụ.

          Triển lãm được tổ chức từ ngày 15/11/2023 đến 30/11/2023, tại Không gian triển lãm, trưng bày của Thư viện với hơn 100 tài liệu được chọn lọc trưng bày theo các chủ đề chính: Hồ Chí Minh hành trình tìm đường cứu nước; Tác phẩm Văn học di sản và di chúc; Thân thế sự nghiệp Hồ Chí Minh; Nhà lãnh đạo cách mạng.

          Triển lãm mong muốn góp một phần vào công tác nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam, một chiến sĩ cách mạng kiên cường và là người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế giới. 

           Triển lãm trưng bày các tư liệu, hình ảnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp bạn đọc, công dân có thêm tư liệu thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

          Một số hình ảnh tại triển lãm:

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị