THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TPHCM THAM DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN HIỆP THƯ VIỆN ĐBSCL NHIỆM KỲ 2020-2024

Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM tham dự Hội nghị Sơ kết Hoạt động Liên hiệp Thư viện ĐBSCL nhiệm kỳ 2020-2024 tại tỉnh Hậu Giang từ 29/01/2023-01/12/2023 với sự tham gia của các thư viện trong liên hiệp, Vụ thư viện, Thư viện Quốc gia và chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị