THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM - VIETNAM DIGITAL AWARDS NĂM 2023

Vietnam Digital Awards có tên đầy đủ là “Chương trình bình chọn, trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards”, là chương trình được tổ chức thường niên dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bắt đầu từ mùa 2021, Tạp chí điện tử VietTimes được giao là cơ quan tổ chức thực hiện Vietnam Digital Awards.

Phát động từ ngày 18/4, VDA 2023 đã tiếp cận hơn 3.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhận được gần 350 bộ hồ sơ đề cử gửi về từ toàn quốc – tất cả đều dưới hình thức trực tuyến, theo đúng tinh thần chuyển đổi số.

Thông qua quá trình xem xét, đánh giá khoa học, khách quan, chuyên nghiệp và công tâm của các giám khảo là những nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, chuyển đổi số hàng đầu thuộc 02 Hội đồng Sơ tuyển và Chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 38 cái tên xứng đáng nhất để vinh danh tại lễ trao giải VDA 2023, trên 4 hạng mục:

Hạng mục 1: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc

Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Hạng mục 3: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc

Hạng mục 4: Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM tham gia và đoạt giải ở hạng mục 4 - với giải pháp “Chương trình sưu tầm số hoá tài liệu Hán Nôm, quý hiếm trên địa bàn cả nước”

Chương trình sưu tầm, số hóa và phát huy giá trị tài liệu Hán Nôm, quý hiếm là chương trình được Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM thực hiện từ năm 2009 đến nay. Trong những năm qua, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM đã phối hợp với các thư viện tỉnh ở Bắc Miền Trung Việt Nam, các tỉnh phía Nam trong hoạt động sưu tầm, số hoá; việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sưu tầm, số hóa tài liệu Hán Nôm, quý hiếm tại các gia đình, dòng họ tại các địa phương, bao gồm các tỉnh: Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, …

Việc ứng dụng công nghệ số đã giúp cho các thư viện, bảo tàng thực hiện hiệu quả được công tác sưu tầm, tổ chức cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ tra cứu cho các nhà nghiên cứu, bảo quản được lâu dài vốn tài liệu độc bản; Đồng thời thuận tiện trong việc phát huy giá trị di sản thông qua hoạt động nghiên cứu và xuất bản lại của các cơ quan/ nhà nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan. 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị