THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP HỒ CHÍ MINH NHẬN BẰNG KHEN TẬP THỂ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HOÁ ĐỌC TỪ NĂM 2019-2022

Sáng ngày 26/10/2023, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc theo Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 với mục tiêu: “Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.”

Tại hội nghị, Thư Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh là 01 trong 20 đơn vị vinh dự được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen cho Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc từ năm 2019 đến năm 2022.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng sự quan tâm, đồng hành của các Trung tâm Văn hóa, Thư viện quận huyện, Ban giám hiệu các trường, giáo viên, phụ huynh và các học sinh. Nhiều câu chuyện cảm động đã được các em chia sẻ, nhiều tác phẩm có giá trị khoa học và giá trị nghệ thuật được lan tỏa đến cộng đồng.

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị