THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VINH DỰ NHẬN THƯỞNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022 cho 14 cá nhân và 10 tập thể đạt tại hội trường Thư viện Quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nhận được một giải thưởng tập thể dành cho Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố và một giải cá nhân dành cho ông Trần Văn Hồng, Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận 6.

 

 

Giải thưởng phát triển văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hằng năm nhằm động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có những thành tích nổi bật, cách làm hay, những đóng góp tích cực đối với hoạt động phát triển văn hóa đọc tại địa phương, vùng miền và cộng đồng, từ đó lan tỏa các giá trị tốt đẹp thông qua hoạt động đọc đến với cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, giải trí, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được 68 hồ sơ đề nghị xét tặng tập thể và cá nhân của 63 tình thành. Trên cơ sở xem xét thành tích đạt được của tổ chức, cá nhân, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định trao giải thưởng cho 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển văn hóa đọc, góp phần duy trì và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ảnh: Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL và PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trao giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2022 cho các tập thể và cá nhân

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị