THÔNG BÁO TẠM NGƯNG PHỤC VỤ.

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tạm ngưng phục vụ các khu vực sau:

+ Phòng S.hub; phòng Báo - Tạp chí; phòng Thiếu nhi:

   Từ 7g30-12g30 sáng ngày 16/04/2023. 

    Lý do: Tổ chức Hội thi “Nét Vẽ Xanh” lần thứ XXVI năm học 2022-2023.

Các phòng sẽ phục vụ trở lại sau khi kết thúc hội thi .


    THƯ VIỆN KHTH TP.HCM

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806