PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - MỘT NHÂN CÁCH VĨ ĐẠI” NĂM 2023

Cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc và người dân đang sinh sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Khơi dậy niềm đam mê đọc sách, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần hình thành và phát triển văn hóa đọc của người dân Thành phố.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị