Thư viện KHTH tham gia phục vụ Ngày Hội Văn Hóa Đọc tại quận Bình Thạnh

Thực hiện KH số 3144/KH-SVHTT ngày 12/6/2020 của Sở văn hóa...về phối hợp tổ chức Ngày Hội Văn hóa đọc tại các Quận Huyện và hoạt động đẩy mạnh văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố năm 2020. Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM tham gia phục vụ Ngày Hội Văn hóa đọc tại quận Bình Thạnh. Từ ngày  24/10/2020 đến 25/10/2020.

Địa điểm: Lăng Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806