Thư viện KHTH tham gia phục vụ Ngày Hội Văn Hóa Đọc tại quận 8

Thực hiện KH số 3144/KH-SVHTT ngày 12/6/2020 của Sở văn hóa...về phối hợp tổ chức Ngày Hội Văn hóa đọc tại các Quận Huyện và hoạt động đẩy mạnh văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố năm 2020. Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM tham gia phục vụ Ngày Hội Văn hóa đọc tại quận 8. Từ ngày  31/10/2020 đến 01/11/2020.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806