THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SƯU TẦM, SỐ HOÁ TÀI LIỆU HÁN NÔM, QUÝ HIẾM TẠI AN GIANG VÀ KIÊN GIANG

Từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày 19/10/2023, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM phối hợp cùng Thư viện tỉnh Kiên Giang và Thư viện tỉnh An Giang thực hiện chương trình sưu tầm, số hoá tài liệu Hán Nôm, quý hiếm trên địa bàn đã được khảo sát/ điền dã theo kế hoạch năm 2023.

Phối hợp với Thư viện tỉnh An Giang thực hiện bảo quản, tu bổ và số hoá 275 nhan đề sách Hán Nôm hiện được lưu trữ tại thư viện tỉnh, tài liệu bao gồm nhiều chủ đề về văn học, y học, lịch sử, phong tục tập quán …

Phối hợp cùng Thư viện tỉnh Kiên Giang và Phòng Văn hoá và Thông tin – Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh thành phố Hà Tiên thực hiện công tác bảo quản, tu bổ và số hoá tài liệu của nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết. Số hoá và xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công chúng là một phần thuộc kế hoạch phục dựng Nhà Lưu niệm Đông Hồ của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hà Tiên.

 

Bảo quản, tu bổ tài liệu tại Nhà Lưu niệm Đông Hồ.

 

Số hoá tài liệu bằng thiết bị chuyên dụng.

Được biết Nhà Lưu niệm Đông Hồ là nơi lưu giữ rất nhiều hình ảnh, di bút, tác phẩm gắn liền với cuộc đời của Nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết. Di sản của Nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết để lại đến nay gồm: 1.144 quyển sách; 446 bức tranh, ảnh; 937 tờ báo, tạp chí. Ngoài ra còn có 1.485 quyển sách có giá trị của nhiều tác giả được lưu giữ tại Nhà lưu niệm, trong đó có 231 quyển sách tiếng Pháp. Bên cạnh đó, còn có các kỷ vật trong sinh hoạt đời thường của Nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết lúc sinh thời, hiện nay đây trở thành điểm tham quan thường xuyên của du khách.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị