THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN LÃM “MỪNG XUÂN GIÁP THÌN – MỪNG ĐẢNG QUANG VINH”

Trưng bày, triển lãm sách, báo xuân là một trong những hoạt động văn hóa được Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hằng năm nhằm làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trong dịp Tết đến, xuân về, đồng thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Với chủ đề “MỪNG XUÂN GIÁP THÌN – MỪNG ĐẢNG QUANG VINH”, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tới quý bạn đọc các ấn phẩm báo, tạp chí Xuân của trung ương và các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng hơn 200 đầu sách với các chủ đề về phong tục lễ hội, văn hóa ẩm thực, sức khỏe, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu của Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; công cuộc đổi mới. 
Triển lãm cung cấp cho bạn đọc những tác phẩm tôn vinh giá trị văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, cung cấp nguồn tư liệu giá trị về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, về những thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới quê hương, đất nước, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường của dân tộc, nâng cao lòng yêu thích lịch sử và tăng cường ý thức, trách nhiệm, lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Triển lãm được tổ chức từ ngày 18/01/2024 đến hết ngày 29/02/2024 tại Tiền Sảnh Thư viện Khoa học Tổng hợp Hồ Chí Minh.
Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan!
Một số hình ảnh tại triển lãm:

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị