Thư viện Khoa học Tổng hợp họp trực tuyến triển khai công văn số 2525 của Sở Văn hóa & Thể thao Tp.HCM.

Chiều ngày 27 tháng 08 năm 2021, Ban Giám đốc cùng với cán bộ  chủ chốt các bộ phận tiến hành họp trực tuyến triển khai công văn số 2525 của Sở Văn hóa & Thể thao về việc rà soát và đề xuất thực hiện các nội dung công việc trọng tâm năm 2021. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong phiên họp trực tuyến, các bộ phận đã rà soát và đề ra giải pháp dựa trên 3 phương án đề ra của Sở làm cơ sở thực hiện từ nay đến cuối năm 2021.

Một số hình ảnh buổi họp

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806