Thư mục tóm tắt

Thư mục tóm tắt "Âm vang Điện Biên"

Hiện không có
Hiện không có
Hiện không có

    Chiến thắng Điện Biên Phủ là một thắng lợi “lừng lẫy năm Châu chấn động địa cầu”,và đã đi vào lịch sử chói lọi của dân tộc. Song những giá trị của thắng lợi trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc còn đọng mãi trong lòng của các thế hệ sau. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thư viện KHTH TP.HCM xuất bản thư mục tóm tắt “Âm vang Điện Biên” hơn 1150 nhan đề, gồm 10 chủ đề được sắp xếp một cách có hệ thống.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806