Thư mục tóm tắt “Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Thư mục tóm tắt “Chiến thắng Điện Biên Phủ”

        Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành một chiến thắng vĩ đại mang tầm cỡ thế giới. Viết về chiến thắng lịch sử này đã có rất nhiều tác giả trong và ngoài nước đã từng tìm hiểu, viết về cuộc chiến, về con người với nhiều góc nhìn mới, quan điểm mới. Chính vì vậy, tư liệu về trận đánh Điện Biên Phủ từ trước tới nay là một khối lượng tư liệu rất đồ sộ.

        Việc biên soạn Thư mục tóm tắt “Chiến thắng Điện Biên Phủ” sẽ giúp cho thủ thư, cán bộ nghiên cứu nói riêng và bạn đọc nói chung tiếp cận dễ dàng các tài liệu nói về Điện Biên Phủ một cách có hệ thống, qua đó góp phần giáo dục và phát huy truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806