Thư mục toàn văn “Tôn Đức Thắng – Cuộc đời & sự nghiệp”

Thư mục toàn văn “Tôn Đức Thắng – Cuộc đời & sự nghiệp”

    Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980) là nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ một công nhân, lính thợ đến tổ chức đấu tranh cách mạng, từ ngục tù Côn Đảo đến tham gia kháng chiến, và trải qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho đến khi làm Chủ tịch nước, Bác luôn luôn toát lên sự khiêm tốn, giản dị của một một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng.

    Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888-20/08/2018), Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn thư mục “Tôn Đức Thắng – Cuộc đời & sự nghiệp cách mạng” nhằm ghi lại những cống hiến vô cùng to lớn của Bác Tôn trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Đảng và nhân ta.

    Thư mục tập hợp gần 2.000 tài liệu về Bác Tôn và được biên soạn theo 2 phần. Trong mỗi phần sẽ được chia thành những chủ đề nhỏ nhằm giúp bạn đọc dễ tra cứu và sử dụng.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806