Thư mục NHÀ VĂN PHAN KHÔI

Thư mục NHÀ VĂN PHAN KHÔI

Tác giả : NXB :
Hiện không có
Hiện không có
Hiện không có

     Cuộc đời và sự nghiệp báo chí của “Tiên sinh Phan Khôi” nổi tiếng ở những thập niên đầu của thế kỷ XX. Ông là một trong những cây bút hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực báo chí với nhiều đề tài mà xã hội quan tâm: Văn hóa, tư tưởng, giáo dục, dịch thuật… Trên cương vị nhà văn, nhà báo, ông là người có “cảm hứng gây sự” cho nhiều đồng nghiệp cùng thời của ông, tạo nên những cuộc bút chiến không hồi kết trên mặt trận báo chí cũng như thi đàn Việt Nam. Để góp phần giúp các thế hệ người đọc hiện nay và trong tương lai hiểu hơn về vai trò và vị trí của nhà văn, nhà báo Phan Khôi, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và giới thiệu đến quý độc giả thư mục Nhà văn Phan Khôi với hơn 500 nhan đề sách, bài báo, bài tạp chí các loại.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806