Thư mục Nhà Văn Nam Cao

Thư mục Nhà Văn Nam Cao

Hiện không có
Hiện không có
Hiện không có

     Nói đến nền văn học Việt Nam trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 không thể không kể đến nhà văn Nam Cao - Ông là một trong những cây bút xuất sắc nhất của dòng văn học hiện thực chủ nghĩa. Bằng ngòi bút của mình, ông đã sáng tác và để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm tiêu biểu thể hiện rõ tư tưởng phê phán hiện thực xã hội nửa phong kiến - nửa thuộc địa của Việt Nam dưới thời đế quốc Pháp đô hộ. Nhiều nhân vật trong tác phẩm của ông đã trở thành nhân vật điển hình và sống mãi trong lòng người đọc như Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến, Lão Hạc, thầy giáo Thứ,v.v… 

      Nhằm giúp người đọc dễ dàng tiếp cận những bài phê bình, bình luận về cuộc đời và sự nghiệp của Nam Cao trên các sách, báo, tạp chí xuất bản trước và sau năm 1975, thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM đã biên soạn Thư mục Nhà Văn Nam Cao “Sự nghiệp và Tác phẩm” với hơn 500 nhan đề giới thiệu rộng rãi đến bạn đọc.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806