Thư mục KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN - 1968

Thư mục KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN - 1968

    Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đánh dấu sự thất bại nặng nề về chiến lược, chiến thuật của đế quốc Mỹ trên chiến trường Miền Nam. Đồng thời, qua thắng lợi này đã nói lên tinh thần yêu nước mãnh liệt của dân tộc Việt Nam mà Chính phủ Mỹ lúc bấy giờ đã không đánh giá hết sức mạnh, lòng tự tôn của mỗi người dân trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lược, đánh chiếm. Sự thật này đã được các nhà nghiên cứu, nhà báo... trong và ngoài nước ghi lại qua những bài viết của mình trên sách, báo, tạp chí trước và sau năm 1975 có tại thư viện.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806