Thư mục Giáo dục Việt Nam

Thư mục Giáo dục Việt Nam

    Hoạt động giáo dục đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và phát triển xã hội. Có thể nói, giáo dục mang tính quyết định sự thịnh vượng hay suy vong của một dân tộc, một quốc gia. Dân tộc Việt Nam để tồn tại và phát triển vẫn không đứng ngoài qui luật khách quan trên. Từ xa xưa, cha ông ta đã vô cùng coi trọng việc giáo dục và hoàn thiện nhân cách của mỗi con người trong gia đình và xã hội, điều đó đã được minh chứng qua nhiều tài liệu sách vở, di tích lịch sử như Văn Miếu – Quốc Tử Giám – đây được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
    Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giáo dục Việt Nam, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn thư mục Giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ nhằm giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu phản ánh về tình hình giáo dục ở từng thời kỳ. Qua đó giúp người đọc hiểu hơn về lịch sử giáo dục của Việt Nam để có những đóng góp nhất định trong việc xây dựng chính sách giáo dục mới phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa của nước nhà.
 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806