Thư mục

Thư mục "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

        Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn thư mục “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm giúp các thế hệ hôm nay và mai sau có đầy đủ tư liệu khi nghiên cứu về Chủ tịch kính yêu của chúng ta. Qua 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta cần tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực nhất, qua những công việc hằng ngày. Thư mục tập hợp gần 500 tài liệu về quá trình 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được biên soạn theo 4 chủ đề để người đọc dễ dàng tìm hiểu và sử dụng.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806