Thư mục

Thư mục "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa kiệt xuất"

Tác giả : Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM Nhà xuất bản : Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM Năm xuất bản : 2023

 

Hệ thống hóa tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước đến ngày trở về lãnh đạo nhân dân thực hiện các cuộc đấu tranh giành chính quyền, độc lập dân tộc cho đến khi Người ra đi mãi mãi. Hơn 5.000 tài liệu được chọn lọc và biên soạn thành 15 chủ đề, mỗi chủ đề có nội dung riêng biệt nhưng xuyên suốt. Nhận định về cuộc đời hoạt động cách mạng, chăm lo cho dân tộc Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Là vị cha già dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới… Người đã trở thành Bác Hồ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806