Thư mục

Thư mục "Bình đẳng giới"

       

   Mục tiêu thứ 3 trong chương trình các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) của Liên Hiệp Quốc đề cập đến sự bình đẳng trong nam nữ đã được cả thế giới cùng nhau cam kết thực hiện. Ở Việt Nam, ngày 29/11/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Bình đẳng giới (BĐG) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 như là một bằng chứng nỗ lực của nhà nước về vấn đề thực hiện mục tiêu của Liên Hiệp quốc và xu hướng thế giới. Hưởng ứng tinh thần đó, Thư viện biên soạn thư mục toàn văn về Bình Đẳng Giới nhằm tuyên truyền và cung cấp cho bạn đọc những nhận thức đúng đắn hơn về vấn đề này với mong muốn góp phần rút ngắn khoảng cách phân biệt giữa nam và nữ trong xã hội.

    Từ rất lâu, phong trào đòi hỏi quyền bình đẳng diễn ra khắp nơi trên thế giới, từ Tây sang Đông, từ Á sang Âu. Những năm đầu thế kỷ 19, các phong trào vì phụ nữ diễn ra mạnh mẽ ở Pháp và các nước châu Âu, sau đó lan sang các nước như Nhật Bản, Trung Quốc ... và đã ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam trong những niên 30, 40. Điều này đã được thể hiện trên các diễn đàn phụ nữ trong các báo chí Quốc Ngữ trước năm 1945 như tạp chí Tri Tân, Phụ nữ tân văn...

 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806