Thư mục Biển đảo Việt Nam

Thư mục Biển đảo Việt Nam

Hiện không có
Hiện không có
Hiện không có

    Đất nước Việt Nam có hình chữ S với đường bờ biển kéo dài hơn 3.000 km từ Bắc xuống Nam, trong đó có hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, đặc biệt hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ xa xưa, biển đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các hải đảo và quần đảo cùng với đất liền tạo ra môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc ta. Ngày nay, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và thế giới, biển đảo càng có tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Để góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa văn hóa, kinh tế, vị trí chiến lược cũng như chủ quyền thiêng liêng của lãnh hải Việt Nam, Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh giới thiệu đến bạn đọc trong và ngoài nước thư mục chuyên đề Biển đảo Việt Nam.

 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806