Thư mục “Cuộc đời và sự nghiệp - Đồng chí Võ Văn Kiệt”

Thư mục “Cuộc đời và sự nghiệp - Đồng chí Võ Văn Kiệt”

     Trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của mình, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những cống hiến to lớn, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc: Ông là một trong những người tiên phong về công cuộc đổi mới ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 1986. Sau hơn 35 năm với những chỉ đạo, điều hành mang dấu ấn quan trọng, táo bạo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, góp phần đưa Đất nước ta vượt qua thời điểm khó khăn, bước vào thời kỳ ổn định và phát triển. Khẳng định được vai trò của một nhà lãnh đạo thực tiễn, có tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn tìm tòi, trăn trở tổ chức thực hiện đường lối đổi mới Đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo có ý nghĩa lịch sử của Đất nước. 
     Nhân sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Ông (23/11/1922 - 23/11/2022), Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc thư mục “Cuộc đời và sự nghiệp-Đồng chí Võ Văn Kiệt”, với nhiều loại hình tài liệu được chúng tôi biên soạn và tuyển chọn. 
 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806