CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN

Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Thư viện Sân vườn (công ty TNHH Nguyên Tố) thực hiện chương trình hỗ trợ Sinh viên đến với Thư viện Năm 2009.
Nội dung chương trình: Để khuyến khích và hỗ trợ các bạn sinh viên đang theo học các tại trường Đại học, Cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh đến học tập, nghiên cứu tại thư viện. Thư viện Khoa học Tổng hợp TpHCM và công ty TNHH Nguyên Tố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí làm thẻ thư viện (có giá trị sử dụng trong một năm) cho 60 bạn sinh viên đăng kí đầu tiên vào hàng tháng.
Điều kiện được chương trình hỗ trợ: Giấy xác nhận là sinh viên hiện đang theo học được cấp từ văn phòng trường nơi bạn đang theo học.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bộ phận cấp thẻ thư viện KHTH TPHCM
Điện thoại: 3 8 225 055 ext: 202
E-mail: gsl.hcmc@hcm.vnn.vn

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806