Thông Báo

Hiển thị
Giới thiệu nội dung hoạt động hè 2019 tại S.Hub Kids

Giới thiệu nội dung hoạt động hè 2019 tại S.Hub Kids

Hoạt động hè 2019 tại S.hub Kids được tổ chức dưới hình thức các Câu Lạc Bộ nhằm giúp các bé có cơ hội làm việc nhóm, chủ động tìm hiểu sâu hơn và tự khám phá các nguyên lý thông qua chủ đề dự án được giao mỗi tuần.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN

Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Thư viện Sân vườn (công ty TNHH Nguyên Tố) thực hiện chương trình hỗ trợ Sinh viên đến với Thư viện Năm 2009.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806