Thông Báo

Hiển thị
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN

Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Thư viện Sân vườn (công ty TNHH Nguyên Tố) thực hiện chương trình hỗ trợ Sinh viên đến với Thư viện Năm 2009.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806