TRIỂN LÃM NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC CHỦ ĐỀ " YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ"


Thư Viện Khoa học Tổng hợp TPHCM tổ chức:
Triển lãm sách, báo chào mừng ngày Quốc tế Hạnh Phúc với chủ đề: 
          “Yêu thương và chia sẻ”
Thời gian: Từ 15/03/2022 đến 24/03/2022
Địa điểm: Phòng Đọc

Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham dự.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị