THƯ VIỆN KHTH SẼ TẠM NGƯNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TỪ NGÀY 08/5/20201

Thực hiện công văn số 1431/UBND-VX ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM sẽ tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại Thư viện từ ngày 08/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này bạn đọc có thể đọc sách trực tuyến tại: https://thuvientphcm.gov.vn

Bạn đọc có nhu cầu mượn, trả tài liệu, vui lòng đến Thư viện theo thời gian sau:

Thời gian phục vụ: từ thứ Hai đến thứ Sáu

           - Sáng: 7g30 - 11g30

           - Chiều: 13g00 - 17g00

Trường hợp đặc biệt, vui lòng liên hệ hotline: 0909.895.806

Mong quý bạn đọc thông cảm.

THƯ VIỆN KHTH

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806