THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM TẠM NGƯNG PHỤC VỤ TỪ NGÀY 30/4/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 1/5/2020

 Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM tạm ngưng phục vụ từ ngày 30/04/2020 đến hết ngày 1/5/2020.
 Lý do: Nghỉ lễ 30/04 và Quốc tế Lao động 1/5
 Thư viện sẽ phục vụ trở lại vào ngày 02/05/2020. 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806