THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯNG TẶNG SÁCH

     Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh hiện đã tặng hết số lượng sách cho các đơn vị có công văn gửi đến. Các thư viện khác chưa được tặng vui lòng thông cảm.

Trân trọng Thông báo./.                                                        

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806