THÔNG BÁO VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI THƯ VIỆN

Thực hiện Công văn số 1498/UBND-VX ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19. Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM trân trọng thông báo: 
  

- Kể từ ngày 22/04/2023, bạn đọc vui lòng sử dụng khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi đến thư viện.

                          Trân trọng.

                           THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TPHCM

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị