THÔNG BÁO THƯ VIỆN TẠM NGƯNG PHỤC VỤ

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM xin trân trọng thông báo:      

    Thư viện tạm ngưng phục vụ từ 22/08/2022 đến hết 28/08/2022.        

     Lý do: Kiểm kê và sắp xếp tài liệu        

     Thư viện sẽ mở cửa phục vụ lại từ ngày 29/08/2022  

Mong quý bạn đọc thông cảm.          
                

                    THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM
 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị