THÔNG BÁO TẠM NGƯNG PHỤC VỤ

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tạm ngưng phục vụ các khu vực sau:
+ Phòng S.hub: từ 13g00-19g00 chiều ngày 13/04/2023. 
Lý do: Chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
Các phòng sẽ phục vụ trở lại sau khi kết thúc hội thi.


    THƯ VIỆN KHTH

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị